Sessiz İstifa (Quite Quitting)

Sessiz istifa, bir internet platformunda yer alan gönderi ile başlamış ve son dönemlerde sıklıkla duymaya başladığımız bir ifade olmuştur

Sessiz İstifa (Quite Quitting)

Sessiz istifa, bir internet platformunda yer alan gönderi ile başlamış ve son dönemlerde sıklıkla duymaya başladığımız bir ifade olmuştur

Sessiz İstifa (Quite Quitting)
25 Kasım 2022 - 15:59

Sessiz istifa, bir internet platformunda yer alan gönderi ile başlamış ve son dönemlerde sıklıkla duymaya başladığımız bir ifade olmuştur. “Sessiz vazgeçiş” olarak da tanımlanan bu davranış, genel bir ifade ile ele alınacak olursa; çalışanların kendilerine verilen görevlerin pek dışına çıkmadan yalnızca mesai içerisinde yapmak ile yükümlü oldukları işleri yerine getirmesidir. Sessiz istifa; çalışan kişilerin kendi işlerinden istifa etmedikleri, fakat uzun çalışma şartlarını ve iş tanımında belirtilen vazifelerin haricinde verilmek istenen herhangi bir sorumluluğu reddettiği yeni bir iş yeri trendi olarak ifade edilebilir.

Aynı zamanda bir başka haliyle; sessiz istifayı benimseyerek bu fikre yönelen tüm çalışanlar, iş hayatları boyunca herhangi bir fark yaratmaya veya beklentilerin ötesinde bir başarı elde etmeye odaklanmamaktadır. Kendilerinden istenen işleri, görevleri ve sorumlulukları işlerin aksamayacağı şekilde ve işten men edilmeyecekleri şekilde minimum düzeyde yerine getirmektedirler. Sessiz istifa bir bakıma istifa beyanı bulunmadan kişilerin istifa görevlerini yerine getirmesidir.

Ancak çalışanlar işlerine değer katarak iş konusunda yükselebilecekleri herhangi bir çaba göstermiyorlar. Bu durum bazı çalışanlar için ek iş kabul etmemek ve iş içerisinde sınır koymak anlamını taşıyorken bazı çalışanlar için bulunduğu konumdan bir üst düzeye çıkmamak olarak da ifade edilebilmektedir.

sessiz istifa

Çalışanlar Neden Sessiz İstifayı Tercih Ediyor?

Sizlerin de bildiği üzere pandeminin gelişi ile birlikte insanlarda iş ve yaşama dair çeşitli isteksizlikler ve halsizlikler meydana gelmiştir. Bu nedenle çalışanlar sessiz vazgeçiş tanımını beğendiler ve kolaylıkla sessiz istifaya yöneldiler. Çalışanların sessiz istifayı tercih etmelerinin en önemli nedenleri arasında; iş yerinde mutsuz olma, ailede ve toplumda hissedilen baskılar, emeklerinin karşılığının alınmadığının düşüncesi, ekonomik sıkıntılar, tükenmişlik sendromu, yan haklar konusunda firmanın eksikliği ve tutarsızlığı, beklenen takdiri veya hak edilen değeri görmediğini düşünme, Mobbing ve alışılmış düzeni aşmama isteği gibi birçok neden sıralamak mümkündür.

Sessiz Vazgeçiş Çalışan Grubuna Neler Sunuyor?

 • Sessiz vazgeçişe yönelen çalışanlar iş dışı yaşamlarına daha fazla vakit ayırabiliyor.
 • İzinliyken veya hasta iken de çalışmak için herhangi bir baskı hissetmek zorunda kalmıyorlar.
 • Kendi iş sınırlarını belirleyerek ek iş talep etmeme hakkı doğuyor.
 • İş tanımında yer almayan herhangi bir sorumluluğu yerine getirmekle yükümlü olmuyorlar.
 • İş hayatında bulunan koşuşturma kültüründen uzaklaşabiliyorlar.
 • Kişisel yaşamları ve çalışma yaşamları arasında istedikleri şekilde denge kurabiliyorlar.

[caption id="attachment_2938" align="aligncenter" width="800"]sessiz istifa  [/caption]

Sessiz İstifanın Neden Olduğu Olumsuzluklar Nelerdir?

 • Sessiz vazgeçiş kurumsal bağlılık ile ilgili tüm statü ve çalışan bağlarını zayıflatıyor.
 • Kurumda hakim olan üretkenlik ve verimliliği en dip seviyelere düşmesini beraberinde getiriyor.
 • Çalışan insanların iş hayatına duygusal yaklaşımlarını ve yaratıcı taraflarını ortadan kaldırıyor.
 • Sessiz istifa aynı zamanda kalıcı ve uzun süreli değil yalnızca geçici bir çözüm sunabildiği için çalışanların son istifa kararlarını almadan önceki süreç olarak değerlendiriliyor.
 • İş yerinde devamlı mutsuz şekilde çalışmaya başlayan ve belli bir rutin ile sınırlı kalan tüm çalışanlar kendi çalışma hayatlarına ve kariyerlerine de zarar veriyor.

Sessiz İstifa İşverenler İçin Tehlike Mi?

Konu ile ilgili detaylı araştırma yapan uzmanlar; “Çalışanların iş yeri ve işverenlere karşı bağlılığı azaldığı zaman sessiz istifa dalga dalga yayılmaya başlıyor.” şeklinde açıklamalar yapmışlardır. Bu durum mevcut olduğu zaman hem şirket yöneticileri hem de kurum sessiz istifanın kökenine inerek çalışanlarına olması gereken değeri vermelidir. Sürecin iyiye dönmesi için çalışanları neyin motive ettiğini ve bu süreç içerisinde çalışanlar için en önemli olan maddeleri bilmeleri son derece önem taşıyor. İşverenler için büyük tehlike olan sessiz istifada alınması gereken en önemli önlem; çalışanlar için bağlılık oluşturarak gerekli kaynakların ayrılması olacaktır. Kurum kendi personel memnuniyetini ölçerek sonuçlarını ve performans değerlendirmelerini düzenlediği zaman sorun ortadan kaldırılabilir. Sessiz vazgeçiş çalışanların isteksizlik ve tembelliğinden ziyade şirket yöneticilerinin çalışanlar ile kurduğu bağ ile ilgilidir.

sessiz istifa

Sessiz İstifada İş Tatminsizliği

Sessiz vazgeçişin iş tatmini ile doğrudan doğruya bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Küresel iş yerinin durumu raporunda yer alan bilgilere göre iş yerinde çalışan kişilerin iş tatmini son derece düşük oranlarda kalıyor. Bu oranların düşük olması işlerine olan bağlılığı doğrudan azalttığı için tükenmişlik hissi yaratılıyor ve böylece sessiz vazgeçiş başlıyor. İş ile ilgili tüm detaylar çok daha fazla sorgulanmaya başlandığı zaman iş hayatına karşı büyük bir isteksizlik ve çabasızlık ortaya çıkıyor. Tüm bu etkenler ise sessiz istifayı tetikleyen en önemli sebepler arasında yer alıyor.

sessiz istifa